top of page
רקע דף ישן.jpg

מועדון חברים "תרפאב" הינו עמותה ללא כוונות רווח ששמה לנגד עיניה את חיזוק הקהילתיות בבנימינה, תוך בילוי, העשרה ותרומה חזרה לתושבי בנימינה.

להלן ערכי הליבה של העמותה, שמהן נגזרות כל הפעולות והיוזמות הקשורות לעמותה:

 

קהילתיות

מועדון חברים והבר הקהילתי "תרפאב" מוקמים ע"י הקהילה ולמען הקהילה.

 

התנדבות

כל הפעולות והפעילויות הקשורות למועדון החברים ולעמותת תרפאב נעשות בהתנדבות מלאה, מתוך רצון לתרום לקהילה ולרווחת הכלל.

 

יוזמות מקומיות

המטרה המרכזית לשמה הוקם המועדון, לרבות הבר הקהילתי, היא לצורך גיוס כספים לפעילויות ופרויקטים לטובת תושבי בנימינה.

כל הרווחים של הבר יופנו לצורך זה, וכל הפעילויות יפורסמו באתר המועדון ויוצע לחברי המועדון לקחת בהן חלק.

 

שקיפות ושימוש בכספים

העמותה, המועדון והבר יתנהלו בשקיפות מלאה, תוך הקפדה יתרה לבקרה מוחלטת על כספים אשר עוברים תחת ידיה של העמותה, ובלי להיכנס להתחייבויות שאין בטחון של מאה אחוז שניתן לקיימם.

 

מקצועיות

במועדון החברים יש מגוון רב מאוד של אנשים מקצועיים ביותר במגוון דיסציפלינות. בזכות הידע שלהם ותרומתם ליוזמה, מועדון חברים תרפאב, למרות התקציב המהודק, מתנהל בצורה מקצועית ומלוטשת ברמה הגבוהה ביותר.

 

צמיחה והתפתחות

מועדון החברים תרפאב שואף לגדול ולצמוח ולהתרחב לתחומים נוספים מעבר לבר הקהילתי שיוסיפו ערך רב לקהילה, לתושבים, למבוגרים, לנוער ולבעלי העסקים המקומיים.

 

אחווה, חברות והנאה

המועדון בכלל והבר הקהילתי בפרט יהווה מקום מפגש ייחודי ומקסים לכלל חברי הקהילה לבילוי, פנאי, הנאה, העשרה, היכרות, תווית קשרים חבריים ועסקיים ועזרה הדדית. תרפאב הוא מועדון מלא בערכים ויוזמות שיש דבר אחד המשותף לכולם והוא הרצון לעשות את הכל בחדווה, שמחה והנאה.

חותמת.png
bottom of page